İş güvenliği konusunda son yıllarda büyük bir çalışma yürütülmektedir. Hem devlet hem de şirketler artık işçi sağlığı için en iyisini düşünmektedir. İş sağlığı ve güvenliği konusunda hükümleri yerine getirmeyen iş yerleri hakkında artık kapatmaya gidecek kadar büyük cezai hükümler uygulanmaktadır. İş güvenliğin de önemli unsurlardan bir tanesi de iş ayakkabıları hususudur. İşçilerin en değerli varlıkları olan ayaklar en çok tehlikede olan bölgedir. Bu yüzden iş ayakkabısı iş sağlığı ve güvenliği hususunda oldukça büyük bir önem arz etmektedir. Ayak ve bacak yaralanmalarına karşın iş ayakkabıları seçimi iyi yapılması gerekmektedir. Pek çok sektörde ağır malzemeler ile çalışılmaktadır. Ağır malzemelerin ayak üzerine düşme riski bulunduğu için ayakkabılarda buna uygun standartlarda üretilmektedir.

             İş ayakkabıları seçimi yapılırken öncelikle maruz kalınan risk ölçütleri belirlenmelidir. Örneğin çalışılan mekânın zemin sıcaklığı bu sıcaklıktaki çalışma süreleri ortamda bulunan ve kullanılan maddeler zeminin kayganlık derecesi işçinin ne kadar ayak üzerinde çalışacağı gibi konular ayakkabı seçiminde oldukça önemli meselelerdir. İş ayakkabıları konusunda belli standartlar bulunmaktadır. Bu standartlardan en önemlisi ayakkabının sağlamlığını gösteren CE damgasının bulunması ve kişisel korunum hükmüne dayanan EN ISO 20344 belgesi almış ve bütün zorunlu testlerden geçmiş olması bu ayakkabının sağlamlığı konusunda kesin bir bilgi vermiş olur. İş ayakkabılarında bulunması gereken standartlar sırası ile:

1-) P: Çelik ara taban

2-) C: Elektrik direnci (100 Kiloohm 'a kadar) 

3-) HI: Sıcaklığa karşı izole eden bir tasarım da olması

4-) CI: Soğuğa karşı izole eden bir ayakkabı olması

5-) WRU: Su geçirmeyen ara taban

 Bu özelliklerin yanında ayakkabının metal aksanı bulunması gerekmektedir. Yalnız ayağı koruyan bu aksan ağır olmamalı ve işçiyi rahatsız etmemelidir. Ayrıca bu ayakkabı terlemeye karşı şekilde tasarlanmalıdır ve ayakkabının içerisinde ayak terlemesini engelleyici olması gerekmektedir. İş ayakkabısı seçimi yapılırken ortam şartları muhakkak ve muhakkak en çok dikkate alınan husus olmalıdır ve bu şekilde seçim yapılmalıdır.